Theo đó, chiều 29.8, Chánh Văn Phòng Sở GTVT Hà Tĩnh Lê Quốc Anh - cho biết, ngày 28.8, Sở GTVT Hà Tĩnh đã họp Hội đồng kỉ luật và ra quyết định kỉ luật cảnh cáo đối với ông Đoàn Mạnh Tường - Phó chánh Văn phòng, trước đây là Phó chánh thanh tra, Tổ trưởng Tổ liên ngành 2015. Lý do, ông Tường vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kết luận, lập biên bản vi phạm hành chính sai quy định về địa điểm (khách sạn), bị phản ánh về tiêu cực của doanh nghiệp được kiểm tra, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị, chịu trách nhiệm người đứng đầu Tổ liên ngành.

Kỉ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Anh Tuấn - Thanh tra viên với lý do: Vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, tham gia lập biên bản vi phạm hành chính sai quy định về địa điểm (khách sạn), quá trình thực hiện nhiệm vụ bị phản ánh về tiêu cực của doanh nghiệp được kiểm tra, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị.

Hạ bậc lượng đối với ông Phạm Sơn Hải - Thanh tra viên với lý do, vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng; gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị.

Kỉ luật khiển trách đối với ông Đinh Sỹ Hạnh, Thanh tra viên - Tổ trưởng Tổ liên ngành 2016, lý do: Chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu (Tổ trưởng) đã chưa kiểm soát, quản lý, bao quát hết các hành vi trong thực hiện nhiệm vụ của Tổ liên ngành; bị phản ánh về tiêu cực của doanh nghiệp được kiểm tra, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị.

Trước đó, ngày 17.8.2015, Tliên ngành năm 2015 đã tổ chức kiểm tra, lấy số liệu bốc xếp hàng hóa tại mỏ của Công ty Đại Long (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) . Sau khi tra cứu xong số liệu, ngày 18.8.2015, Tổ liên ngành tiến hành làm việc với ông Nguyễn Đình Linh - Giám đốc Công ty CP Đại Long tại Khách sạn Bạch Đại Dũng để thông qua biên bản tổng hợp và lập biên bản vi phạm hành chính. Tại đây, GĐ Cty Đại Long phản ánh đã bỏ lại 50 triệu đồng tại khách sạn để "lo lót" cho Tổ liên ngành. Tuy nhiên, phía Tổ liên ngành đã phủ nhận, nói không hay biết việc này.

Cũng liên quan đến tiêu cực với Cty Đại Long, trung tuần tháng 6.2016, Tổ liên ngành 2016 đến kiểm tra, lấy số liệu bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô tại mỏ khai thác vật liệu của Công ty Đại Long. Ngày 21.6, Tổ liên ngành 2016 đến Công ty (có trụ sở tại nhà) làm việc và lập 07 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 19,5 triệu đồng. Trong quá trình làm việc do sợ Tổ liên ngành tiếp tục kiểm tra, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lãnh đạo Công ty này có trao đổi và đưa cho thanh tra viên Phạm Sơn Hải một phong bì 30 triệu đồng. Sau đó, ngày 28.7, thanh tra viên này đã trả lại phong bì 30 triệu đồng nói trên cho Cty Đại Long.

Theo Sở GTVT Hà Tĩnh, nội dung Cty Đại Long hối lộ 50 triệu đồng cho Tổ liên ngành 2015 hiện chưa được xác định và vượt quá chức năng của Sở GTVT, nên Sở này đang đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Tổ liên ngành lập Biên bản xử phạt hành chính với Công ty Đại Long, sau đó bị Cty này tố có tiêu cực.