Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn liên quan của Sở.

Thời gian các trường nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên từ ngày 26 đến ngày 28.6-2017.