Năm học 2017-2018, Hà Nội tiếp tục triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp theo phương thức trực tuyến nhằm hỗ trợ phụ huynh trong việc khai, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp. Hạn chế tình trạng người dân phải xếp hàng khi làm thủ tục nhập học cho con em mình.

Thời gian đăng kí lớp 1 từ ngày 15.6 đến ngày 18.6; bậc mầm non  từ ngày 19.6 đến ngày 22.6; lớp 6 từ ngày 23.6 đến ngày 26.6. Từ ngày 27 – 30.6, các cấp học tổng hợp nguyện vọng đăng ký tuyển sinh. Từ ngày 1 – 15.7: Các trường sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp. Sau ngày này, nếu trường nào thiếu chỉ tiêu thì được phép tuyển sinh trái tuyến.

Các bậc phụ huynh vào trang tuyển sinh trực tuyến https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ rồi dùng mã số mà các trường đã cấp nhập dữ liệu đầy đủ theo yêu cầu của hệ thống.  Khi hệ thống thông báo đã đăng ký thành công tức là dữ liệu của học sinh đã được chấp nhận và sẽ được phân tuyến vào trường theo quy định.

Rút kinh nghiệm từ năm 2016, để tránh quá tải, nghẽn mạng, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường rà soát lại tất cả hệ thống mạng, máy tính và bố trí đăng nhập thử nghiệm vào hệ thống phần mềm tuyển sinh trực tuyến trước ngày diễn ra tuyển sinh chính thức, đảm bảo thông suốt không xảy ra sự cố; đồng thời phân chia thời gian nhận đăng ký tuyển sinh của từng cấp học.

Năm học 2017-2018, Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 452.000 trẻ mẫu giáo, 145.000 học sinh lớp 1 và gần 109.000 học sinh lớp 6. Các trường mầm non, tiểu học và THCS sẽ áp dụng thống nhất và duy nhất một phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đó là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND cấp quận, huyện, thị xã quy định theo từng năm học.

Tùy theo điều kiện, phụ huynh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến. Nếu nộp trực tuyến, khi học sinh nhập học, phụ huynh sẽ mang theo hồ sơ gốc để đối chiếu.

Hiện kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội đã được công bố công khai trên website của Sở GDĐT TP.Hà Nội.