Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 12 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã tới dự Đại hội.

Tới dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương trong cả nước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, gần 1.200 đại biểu phụ nữ mọi lĩnh vực, dân tộc, tôn giáo trong cả nước. 

Những thành tựu to lớn

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhận định, phụ nữ Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò to lớn và đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Các nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng; tỉ lệ nữ trong Quốc hội chiếm 25%. Lần đầu tiên, Việt Nam có 3 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động nữ tham gia nhiều ngành nghề mới mà trước đây chỉ dành cho nam giới; trong khoa học, công nghệ phụ nữ tham gia gần 40% và tỉ lệ các nhà khoa học nữ đạt hơn 6%...

Trên tất cả các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, y tế, giáo dục, đối ngoại, các lực lượng vũ trang, văn hóa thể thao, kinh doanh..., phụ nữ đều đạt được những thành tích cao, được ghi nhận cả trong và ngoài nước. Nhiều tấm gương thầm lặng làm nhiều việc tốt, việc thiện, đã tô đẹp thêm hình ảnh cao quý của phụ nữ Việt Nam. Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu nuôi dạy thế hệ công dân tương lai…

Tuy nhiên, phụ nữ vẫn đối mặt với không ít thách thức: Đời sống vật chất và tinh thần còn khó khăn, tỷ lệ lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề, chuyên môn kỹ thuật thấp; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý còn hạn chế về năng lực cạnh tranh; tỷ lệ nữ làm công tác quản lý lãnh đạo chưa đạt chỉ tiêu đề ra; bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái có xu hướng gia tăng…

Về phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2020, Hội LHPN sẽ tập trung nguồn lực thực hiện 2 khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề thiết than của phụ nữ; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ.

Mục tiêu trong 5 năm tới, Hội sẽ giúp được ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, hàng năm giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ, hỗ trợ 2.5000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập ít nhất 60 hợp tác xã do phu nữ quản lý…

Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phân tích những thời cơ, thuận lợi cũng như thách thức đang đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số vấn đề cần chú trọng trong phong trào phụ nữ và công tác Hội thời gian tới.

Hội cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút đông đảo chị em tham gia, đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ ngay từ cơ sở; nghiên cứu phát động nhiều phong trào thiết thực hơn nữa nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, động viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua do Hội phát động, hưởng ứng các phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào Vì người nghèo, Mái ấm tình thương, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... tăng cường nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng gia đình; đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các cấp Hội tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân-gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ-trẻ em, bảo vệ môi trường...; bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam...

Tổng Bí thư mong muốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức thật nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đi sâu giáo dục, bồi dưỡng, động viên hội viên phát huy quyền làm chủ, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các hoạt động chính trị-xã hội; kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống, chủ động phát hiện và tham gia đấu tranh ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong xã hội, ngăn ngừa những tiêu cực ngay chính trong gia đình mình, trong những người thân của mình.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân…

Với những tình cảm trân trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa Xuân mới và kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8.3, Tổng Bí thư chúc Đại hội đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII thành công tốt đẹp; chúc toàn thể chị em phụ nữ cả nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.