Theo đó, khách hàng chỉ cần nhắn tin đúng cú pháp truy vấn thì hệ thống sẽ trả về tin nhắn thông báo tiến độ hiện tại của hồ sơ cấp điện mới cho khách hàng.

Cú pháp tin nhắn: EVNHANOI ˽CD˽GK0123456789 gửi 8088 

(GK0123456789 là mã cấp điện của khách hàng, phí dịch vụ: 1.000đ/tin nhắn)

Các thông tin tiến độ dự kiến hồ sơ cấp điện của khách hàng như thời gian tiến hành khảo sát, chi phí cấp điện, thời gian thi công… sẽ được cung cấp tới cho khách hàng nắm bắt một cách chủ động. Qua đó, dịch vụ sẽ tạo sự thuận tiện, tối ưu hóa thời gian, công sức và chi phí cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.

Đây là một trong những cải tiến của EVN HANOI nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thời gian vừa qua. Với việc áp dụng công nghệ trong việc cấp điện mới đồng thời khai thác thêm các chức năng của dịch vụ nhắn tin chủ động truy vấn thông tin qua đầu số 8088, EVN HANOI đang cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nhằm đưa tới cho khách hàng những dịch vụ ngày càng hoàn hảo hơn.

Các tính năng của Dịch vụ nhắn tin truy vấn các thông tin về điện qua đầu số 8088:

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ:  EVNHANOI˽DK˽<Mãkháchhàng> gửi 8088

2. Tra cứu thông tin dịch vụ: EVNHANOI˽DV  gửi 8088                      

3. Hủy dịch vụ nhắn tin truy vấn:  EVNHANOI˽HUY    gửi 8088

4. Thay đổi số điện thoại sử dụng dịch vụ:

  EVNHANOI˽DS˽< Mãkháchhàng >˽<SĐT_cũ>˽<SĐT_mới>  gửi 8088

5. Tra cứu thông tin lịch ghi chỉ số:

  5.1 Đối với trường hợp 01 số điện thoại có 01 mã khách hàng:

  EVNHANOI˽GCS˽<mm.yyyy> gửi 8088              

  5.2 Đối với trường hợp 01 số điện thoại có nhiều mã khách hàng:

 EVNHANOI˽GCS˽< Mãkháchhàng >˽<mm.yyyy> gửi 8088

6. Tra cứu thông tin thanh toán tiền:

  6.1 Đối với trường hợp 01 số điện thoại có 01 mã khách hàng

  EVNHANOI˽TD˽<mm.yyyy> gửi 8088

  6.2 Đối với trường hợp 01 số điện thoại có nhiều mã khách hàng

  EVNHANOI˽TD˽<Mãkháchhàng>˽<mm.yyyy> gửi 8088    

7. Tra cứu trạng thái thanh toán tiền điện

  7.1 Đối với trường hợp 01 số điện thoại có 01 mã khách hàng:

 EVNHANOI˽TT˽<mm.yyyy> gửi 8088

  7.2 Đối với trường hợp 01 số điện thoại có nhiều mã khách hàng:

  EVNHANOI˽TT˽< Mãkháchhàng >˽<mm.yyyy> gửi 8088    

- <Mãkháchhàng>: Mã khách hàng có dạng PDxxxxxxxxxxx được in trong giấy biên nhận tiền điện. VD: Soạn tin: EVNHANOI˽DK˽PD02T278108 gửi 8088 để đăng ký sử dụng dịch vụ.

- <mm.yyyy>: (tháng.năm) cần tra cứu. VD: Soạn tin: EVNHANOI˽GCS˽10.2016 gửi 8088 để tra cứu lịch ghi chỉ số tháng 10 năm 2016. Nếu cú pháp soạn tin nhắn không có tham số thời gian tháng (định dạng 02 ký tự) và năm (định dạng 04 ký tự) thì hệ thống sẽ mặc định thông tin tra cứu là tháng hiện tại.

- Phí dịch vụ: 1.000vnđ/tin nhắn