Điều 115 của Luật Lao động năm 2012, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày vào Ngày Quốc khánh (2.9). Trong thời gian nghỉ, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương như ngày đi làm.

Bên cạnh đó, nếu những ngày nghỉ theo quy định trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Vì vậy, năm nay cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần): Người lao động được nghỉ ngày 4.9 bù cho ngày 2.9 do rơi vào Thứ bảy, vì vậy dịp Quốc khánh được nghỉ 3 ngày liên tục, từ Thứ bảy ngày 2.9 đến hết Thứ hai ngày 4.9.2017.

Riêng người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (nghỉ ngày Chủ nhật hàng tuần): Được nghỉ 2 ngày liên tục, từ Thứ bảy ngày 29 đến hết Chủ nhật ngày 3.9.2017 (không được nghỉ bù ngày Thứ hai 4.9).

Với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Từ năm 2017, Thủ tướng đã đồng ý với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bỏ hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ dịp lễ, Tết nhiều ngày liên tục. Việc hoán đổi ngày làm việc vào các dịp lễ, Tết được thực hiện từ năm 2010, tới hết năm 2016 thì tạm dừng.