Phát hiện sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Trước việc một số địa phương có những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, gây bức xúc, bất bình dư luận, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh, thanh tra công vụ tại 11 địa phương, đơn vị.

Các địa phương, đơn vị này gồm: tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, TP. cần Thơ, Cục thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP. Đà Nẵng; huyện An Dương, TP. Hải Phòng; huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ đã phát hiện một số sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức; Bộ đã báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị khắc phục, xử lý những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Thủ Tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu thu hồi quyết định trái pháp luật, xem xét miễn nhiệm chức vụ, chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm; kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số cấp phó của người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ (Thứ trưởng, Phó Thủ Tướng cơ quan ngang bộ không quá 5 người, riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6 người); số lượng cấp phó của người đứng đầu cấp vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3 người và số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4 người.

Năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 24, Nghị định 37 quy định, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (Phó Giám đốc Sở) không quá 3 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện, thị xã (Phó Trưởng phòng) không quá 3 người.

Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa có tới 8 phó giám đốc

“Tuy nhiên, thời gian qua, số lượng cấp phó tại một số cơ quan, đơn vị vượt quá so với quy định. Thực hiện chức năng được giao và chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã kiểm tra, thanh tra tại một số đơn vị như Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa (có 8 Phó Giám đốc Sở); Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định (có 6 Phó Giám đốc Sở), Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương (có 44/46 công chức giữ chức vụ lãnh đạo); Sở NNPTNT tỉnh Thái Nguyên (thừa 23 cấp phó)”, ông Nguyễn Tiến Thành cho biết thêm.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ, Thủ tướng đã chỉ đạo yêu cầu các địa phương có phương án sắp xếp số lượng cấp phó bảo đảm đúng số lượng theo quy định và tổ chức kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định pháp luật.

Để tăng cường hơn nữa số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra trong công tác tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ đã đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ trong đó có nội dung về tuyển dụng, bổ nhiệm; Thanh tra Chính phủ đã thống nhất với đề nghị của Bộ Nội vụ.