Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang cũng đã ký quyết định công bố thiên tai hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh với cấp độ rủi ro thiên tai thuộc cấp độ 1... Như vậy, tính đến nay, ĐBSCL đã có đến 8/13 tỉnh, thành công bố thiên tai hạn mặn gồm: Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An và Cà Mau.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Trà Vinh, hiện nay mực nước dự trữ trong nội đồng đã xuống thấp từ 0,25 đến 0,6m (mức đảm bảo là từ 0,5m đến 0,8) và một số nơi đã bị nhiễm mặn. Trên các kênh trục chính độ mặn dao động từ 1,5 đến 2‰, trong hệ thống kênh cấp II , cấp III độ mặn đã vượt ngưỡng 2‰, trong khi trà lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh và đồng trổ (khoảng 38.339ha) khả năng thiệt hại là rất lớn.

Nghiêm trọng hơn, từ nay đến hết tháng 4, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh không còn cống nào có khả năng lấy nước ngọt, tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ cho sản xuất sẽ rất nghiêm trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12.346ha lúa (18.332 hộ) bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn (chủ yếu là thiếu nước tưới), tập trung ở huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Châu Thành, Duyên Hải, thành phố Trà Vinh. Trong đó bị thiệt hại từ 10% đến dưới 30% là 7.291 ha ; từ 30% đến 70% là 2.116 ha và trên 70% là 2.939ha. 

Dự kiến vụ Đông Xuân năm nay, còn số thiệt hại sẽ tăng lên 23.690 ha do khô hạn, thiếu nước.

Theo thống kê, toàn vùng ĐBSCL đã có hàng trăm ngàn ha lúa, vườn cây ăn ái... bị thiệt hại, gần 1 triệu dân thiếu nước sử dụng. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang, con số thiệt hại do hạn mặn gây ra đã lên đến 1.200 tỉ đồng, và sẽ chưa dừng lại ở đó...

Clip xem thêm: Một số hình ảnh về hạn mặn ở ĐBSCL