Như vậy, cùng với 36 hang phát hiện trước đó, đến nay, vịnh Hạ Long có tổng cộng 59 hang động, trong đó 19 điểm hang động đã đưa vào khai thác du lịch.

Dưới đây là hình ảnh một số hang động mới được phát hiện:

Nhũ hàm cá mập tại một hang động mới được phát hiện. Ảnh: Ban quản lý vịnh Hạ Long
Cửa hang tuyệt đẹp của một hang động tại khu vực Cặp Lờm. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long

Xi phông nước ở cuối khoang 2 trong một hang mới được phát hiện tại Cặp Lờm. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long

Vị trí cửa một hang mới được phát hiện tại khu vực Đảo Hang Trai

 

Như vậy, cùng với 36 hang đã phát hiện trước đó, đến nay, vịnh Hạ Long có tổng cộng 59 hang động, trong đó đã đưa vào khai thác du lịch 19 điểm hang động.

Dưới đây là một số hình ảnh các hang động mới được phát hiện:


Như vậy, cùng với 36 hang đã phát hiện trước đó, đến nay, vịnh Hạ Long có tổng cộng 59 hang động, trong đó đã đưa vào khai thác du lịch 19 điểm hang động.

Dưới đây là một số hình ảnh các hang động mới được phát hiện:


Như vậy, cùng với 36 hang đã phát hiện trước đó, đến nay, vịnh Hạ Long có tổng cộng 59 hang động, trong đó đã đưa vào khai thác du lịch 19 điểm hang động.

Dưới đây là một số hình ảnh các hang động mới được phát hiện:


Như vậy, cùng với 36 hang đã phát hiện trước đó, đến nay, vịnh Hạ Long có tổng cộng 59 hang động, trong đó đã đưa vào khai thác du lịch 19 điểm hang động.

Dưới đây là một số hình ảnh các hang động mới được phát hiện: