Tại cuộc họp, nhiều câu hỏi được đặt ra về vấn đề quy hoạch Sơn Trà, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Bán đảo Sơn Trà là tài nguyên thiên nhiên quý giá của không chỉ riêng thành phố Đà Nẵng, có vai trò như lá phổi xanh, đồng thời có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, mọi vấn đề tại Sơn Trà đều phải đảm bảo về an ninh quốc phòng, môi trường... Từ đó, sau khi lắng nghe dư luận và có những chỉ đạo từ Trung ương, UBND thành phố thống nhất báo cáo, tham mưu thường vụ Thành ủy xem xét, rà soát lại tất cả các dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà. Nếu phát hiện các dự án có nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến "lá phổi xanh" của TP thì đề nghị Chính phủ điều chỉnh quy hoạch du lịch Sơn Trà.

Về các dự án vi phạm xây dựng của Cty CP Biển Tiên Sa, quan điểm của thành phố là sẽ xử lý quyết liệt bằng hành chính, tạm dừng công trình, xem xét tính hài hòa với môi trường để tiếp tục xử lý dứt điểm.