Theo UBND TP.Đà Nẵng, Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên núi Sơn Trà, có tổng diện tích 177,55ha, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có 30,35ha, giai đoạn 2 là 147,2ha. Tuy nhiên, giai đoạn 2 Đà Nẵng mới phê duyệt ranh giới và đã được Bộ TN&MT thống nhất giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án không thông qua hình thức đấu giá và chủ đầu tư đã lập quy hoạch chi tiết 1/500. Do vậy, UBND TP.Đà Nẵng chỉ báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc đầu tư xây dựng giai đoạn 1.
Dự án chỉ vi phạm quy định về triển khai xây dựng 40 móng và trụ các biệt thự khi chưa hoàn tất DTM. Ảnh: T.Hải

Tại báo cáo này, UBND TP.Đà Nẵng đã viện dẫn các cơ sở pháp lý để minh chứng dự án của Cty CP biển Tiên Sa đã triển khai tuân thủ theo đúng quy định về an ninh quốc phòng, quy hoạch đô thị, đất đai, nghĩa vụ về tài chính, đánh giá tác động môi trường, thu hồi rừng và trồng rừng thay thế. Tuy nhiên, chủ đầu tư vi phạm quy định về triển khai xây dựng một số hạng mục (40 móng và trụ các biệt thự du lịch) khi chưa hoàn thành các thủ tục có liên quan, cụ thể là về công tác đánh giá tác động môi trường.

Để khắc phục sai phạm này, hiện Cty CP Biển Tiên Sa đã triển khai thực hiện theo ý kiến kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng để thẩm định, trình phê duyệt đánh giá báo cáo tác động môi trường (ngày nộp là ngày 5.4.2017 và ngày trả kết quả là ngày 9.5.2017).

Ngoài việc phải hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường nêu trên, chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục về thỏa thuận phương án kiến trúc các hạng mục công trình; thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công trước khi nộp hồ sơ để Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp phép theo quy định.

Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND quận Sơn Trà lập Biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công vào ngày 18.3.2017, sau đó xử phạt 40 triệu đồng theo Nghị định số 121/2013 của Chính phủ.

Đà Nẵng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao UBND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành. Ảnh: T.Hải

Hiện chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện việc ngừng thi công, nộp tiền phạt, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng trước khi UBND thành phố xem xét cho phép tiếp tục triển khai dự án.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đang chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các hạng mục xây dựng khi chưa được cấp phép sẽ được xử lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 180/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị.

UBND thành phố cũng khẳng định, trường hợp chủ đầu tư ngừng thi công theo Biên bản nêu trên, đồng thời hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng thì Sở Xây dựng xem xét cấp phép theo quy định; Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công theo biên bản nêu trên, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo UBND phường Thọ Quang ban hành quyết định đình chỉ thi công. Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày đình chỉ thi công, chủ đầu tư không xuất trình được giấp phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao UBND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Như Lao Động đã thông tin, trước thực trạng triển khai dự án, Cty CP Biển Tiên Sa cày xới, xâm hại đến đất rừng, UBND TP.Đà Nẵng đã phải quyết định dừng dự án. Ngày 3.4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ Tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.4.2017.