Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí đã công bố kết quả kiểm phiếu.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt 483, số phiếu hợp lệ 481, số phiếu không hợp lệ 2. Số phiếu đồng ý 452 (bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý 29 phiếu (bằng 5,87% tổng số đại biểu Quốc hội).
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Với 93,12% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Clip Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước cờ đỏ sao vàng của tổ quốc, trước Quốc hội và cử tri cả nước: