Ngày 4.8, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn số 4885 do Chủ tịch Đặng Quốc Khánh ký, nêu rõ: Sau khi có kết quả từ Hội đồng đánh giá kết quả áp dụng mô hình trường học mới VNEN (thành lập tháng 10.2016), UBND tỉnh quyết định dừng triển khai chương trình trường học mới VNEN, trở lại chương trình phổ thông hiện hành của Bộ GDĐT, kể từ năm học 2017-2018.

Đối với cấp tiểu học, không triển khai thêm các lớp học VNEN. Đối với các lớp đang thực hiện VNEN, tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về các nội dung:  

Sĩ số mỗi lớp không quá 30 em, đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phải được tập huấn, đào tạo, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn dạy VNEN. Khi các lớp đủ điều kiện nói trên, tiến hành lấy ý kiến tự nguyện của phụ huynh và giáo viên theo quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức 2 hội nghị, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bao gồm tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và tập thể phụ huynh. Nếu các hội nghị đạt 2/3 số phiếu tán thành, thì báo cáo Sở GDĐT để xin tiếp tục thực hiện VNEN theo quy định.

Giao Sở GDĐT chỉ đạo thực hiện, bảo đảm sự ổn định, thống nhất, lựa chọn các thành tố tích cực của VNEN để áp dụng vào chương trình.

Được biết, Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ triển khai VNEN rất nhanh, nhưng sau đó vấp nhiều phản ứng từ phía phụ huynh học sinh.  Năm 2016, Sở GDĐT đã có văn bản triển khai đại trà VNEN, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tạm dừng dừng triển khai đại trà, lập Hội đồng đánh giá, rà soát để tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Do phụ huynh phản ứng, trước khi có quyết định của tỉnh, đã có 5 trường THCS buộc phải bỏ VNEN, trở lại chương trình truyền thống.