Tại văn bản số 7091/UBN-TKBT gửi Giám đốc Công an TP.Hà Nội và Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu:

Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xác minh thông tin, tổ chức điều tra, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện đến Thành ủy Hà Nội, UBND TP.Hà Nội trước ngày 30.12.2016.