Nói về kỷ niệm ấn tượng nhất trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Quốc hội cho biết đó là khi sửa đổi Hiến pháp 2013.
“Phải đào sâu suy nghĩ, chắt lọc tinh hoa trí tuệ. Cho đến tận 5h của ngày làm việc cuối cùng để chuẩn bị cho sáng hôm sau thông qua thì vẫn còn phải sửa, vẫn phải tiếp thu”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.
Chủ tịch Quốc hội nói thêm: “Trong lần sửa đổi Hiến pháp vừa qua, còn nhiều điều muốn đưa vào, nhưng có phải cái gì mình muốn cũng làm được ngay đâu”.
Trên cương vị của mình trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, làm người lãnh đạo có 2 việc: Một là đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao thì hãy cố gắng làm cho tốt việc đó, làm hết sức mình; tận tâm, tận lực, rèn luyện mình để vượt qua chính mình, cố gắng cùng với tập thể và nhân dân làm cho tốt việc được giao. Thứ hai là chuẩn bị người thay thế mình cho tốt.
“Chỉ có hai việc ấy thôi. Tôi thấy cả hai việc ấy tôi đều hoàn thành nhiệm vụ”- Chủ tịch Quốc hội nói.
Là người từng trải qua các vị trí ở Chính phủ đến Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Tất cả lập pháp, hành pháp hay tư pháp cũng đều phải phục vụ nhân dân cả. Đó là cơm no, áo ấm, học hành; đời sống vật chất, tinh thần. Anh làm giao thông, cầu đường, chợ búa; anh làm an ninh trật tự, đối nội, đối ngoại… tất cả cũng phải vì ấm no, hạnh phúc, độc lập, tự do. Anh có ngồi “vai” nào thì cũng phải như vậy, chứ không có gì khác nhau lắm”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Cũng theo ông Nguyễn Sinh Hùng: “Nếu anh ngồi ở Quốc hội mà không hiểu công việc của Chính phủ và ngược lại ngồi Chính phủ mà không hiểu công việc của Quốc hội thì làm sao được. Nhưng chung quy lại, làm đâu thì làm, anh phải hiểu việc dân, việc của đất nước”.

Khẳng định tại kỳ họp này, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TANDTC sẽ phải tuyên thệ sau khi được bầu, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết: “Nội dung tuyên thệ thì Hiến pháp ghi rõ rồi, đó là phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Clip Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ sáng 23.3.