Phiên họp đã mở đầu cho các hoạt động của AIPA lần thứ 37 (AIPA-37), do Myanmar đăng cai tổ chức.
Tham dự có 10 đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên AIPA gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn tham dự AIPA-37. 
Mở đầu phiên họp, Chủ tịch AIPA-36, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Bin Haji Mulia đã chuyển giao chức Chủ tịch AIPA cho Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Myanmar Mahn Win Khai Than; chuyển giao búa và cờ của AIPA cho Chủ tịch AIPA-37. 
Tiếp đó, Chủ tịch AIPA-37, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Myanmar Mahn Win Khai Than chủ trì Phiên họp Ban chấp hành AIPA. 
Ban Chấp hành AIPA đã xem xét việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hạ viện Philippines, Trưởng đoàn nghị sĩ Philippines dự AIPA-37 Raneo E.Abu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành AIPA-37. Ban Chấp hành AIPA cũng đã xem xét và thông qua Chương trình hoạt động và Chương trình nghị sự của AIPA-37, trong đó có chủ đề các phiên họp của các Ủy ban của AIPA; xem xét thời gian tổ chức Đại hội đồng AIPA-38 và nhiều vấn đề quan trọng khác.