Thưa ông, có ý kiến cho rằng cách chức người đã về hưu chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự, cách hiểu như vậy có đúng không?
Ông Trần Quốc Vượng: Không đúng, vì anh không thể trốn tránh được. Anh đã vi phạm trong lúc giữ chức vụ thì phải xử lý. Sau khi cách chức thì sau này không nói ông Hoàng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng giai đoạn đó nữa. Các chế độ kèm theo nếu có thì không còn được hưởng.
Qua vụ việc này chúng ta cần có cơ chế giám sát như thế nào với những người giữ chức vụ cao, thưa ông?
Ông Trần Quốc Vượng: Tất cả cơ chế giám sát hiện có ta đều làm được nếu như tất cả mọi người đều đồng lòng vì công việc. Tất nhiên phải tiếp tục hoàn thiện, nhưng với cơ chế hiện có đều có thể làm được. 
Thời gian qua có thể trong quá trình giám sát chưa đầy đủ. Còn cơ chế của Đảng và Nhà nước lúc nào cũng có. Cái gì chưa hoàn thiện thì phải tiếp tục hoàn thiện để đi theo quá trình phát triển.
Vậy nếu có các trường hợp vi phạm, sẽ tiếp tục được xử lý nghiêm thưa ông?
Ông Trần Quốc Vượng: Tinh thần của Đảng là như thế. Chúng ta xử lý không có vùng cấm. Bất cứ ai vi phạm đều xử lý theo tinh thần quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

Clip QH thảo luận tại hội trường.