Bộ GDĐT vừa công bố mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2017. 

Theo quy chế thi THPT quốc gia 2017, từ ngày 15-23.7 thí sinh bắt đầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng nếu có thay đổi so với nguyện vọng đã đăng ký trước đó khi đăng ký dự thi.
Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức: điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến hoặc điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Thứ nhất, từ ngày 15-21.7, thí sinh điều chỉnh trực tuyến tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Thí sinh đăng nhập vào hệ thống này bằng số CMND và mã đăng nhập. Bộ GDĐT lưu ý, phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi.
Thứ hai, từ ngày 15-23.7, thí sinh điền và nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đến các điểm thu nhận . Để thực hiện điều chỉnh theo cách này, thí sinh cần tải mẫu phiếu điều chỉnh để khai thông tin đầy đủ trước khi gửi đến điểm tiếp nhận. Bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh lưu ý mang theo CMND và phiếu đăng ký dự thi số 2 để có cơ sở kiểm tra việc điều chỉnh. Như vậy, thí sinh phải khai thông tin trên 2 phiếu, trong đó phần thông tin cá nhân cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Đối với nội dung các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh, thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin sau khi đã điều chỉnh vào bảng gồm 5 cột: thứ tự nguyện vọng ưu tiên, mã trường, mã ngành hoặc nhóm ngành, tên ngành hoặc nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển và nội dung thay đổi.

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng này còn được thiết kế để thí sinh đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên (nếu có).