Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NNPTNT, các địa phương, các cơ quan liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý phân bón theo thẩm quyền; đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2384/VPCP-KTN ngày 6.4.2016.

Trước phản ánh về sự bất cập trong quản lý phân bón, có quá nhiều đầu mối quản lý, tỉ lệ phân giả, phân kém chất lượng… trà trộn làm hoang hóa đồng ruộng Việt Nam, Hiệp hội phân bón VN và Bộ NNPTNT đã có nhiều hội thảo bàn giải pháp tháo gỡ, nhưng hiệu quả chưa cao.