Trong buổi sáng, đã có hơn 100 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã thực hiện quyền công dân của mình, lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau khi bỏ phiếu, các cán bộ, chiến sỹ đã trở về đơn vị để chuẩn bị nhận nhiệm vụ, lên đường công tác. 

Đại tá Nguyễn Trọng Ái - Chính ủy Lữ đoàn 171 Hải quân, tổ trưởng Khu vực bỏ phiếu số 12 - cho biết, khu vực bỏ phiếu số 12 có hơn 1.500 cử tri là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của các đơn vị gồm Lữ đoàn 171 Hải quân, Tiểu đoàn DK1, Chi đội Kiểm ngư số 2 và một số đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng ở TP.Vũng Tàu, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm.