Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lý Hoàng Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; ông Trần Hoàng Khện - Giám đốc và ông Phạm Phước Tài - Phó Giám đốc cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ông Lý Hoàng Trung bị kỷ luật như nêu trên vì mắc nhiều sai phạm trong quản lí, điều hành, như: Chưa khéo léo trong điều hành, phân công nhiệm vụ cho cấp dưới; nóng vội, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, để nội bộ mất đoàn kết; giải quyết hợp đồng lao động chưa đảm bảo đúng quy định dẫn đến thưa kiện kéo dài, phức tạp; chưa thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ; chưa chủ động báo cáo chủ sở hữu tình hình hoạt động và các vụ việc phức tạp phát sinh tại đơn vị để có hướng giải quyết kịp thời…

Các ông Trần Hoàng Khện và ông Phạm Phước Tài bị kỷ luật vì chưa phối hợp tốt với những người đại diện cổ phần vốn Nhà nước giữ chức danh tại công ty; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ; chưa quyết đoán và nhất quán trong giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động; bổ nhiệm chưa đúng quy định; chưa kịp thời báo cáo những sai phạm của công ty đến cơ quan thẩm quyền...

Như Lao Động đã thông tin, khi cổ phần hóa, cuối năm 2015 đầu năm 2016, Công ty Cấp nước tỉnh Cà Mau đã cho hơn 100 lao động nghỉ việc, mà theo kết luận của cơ quan chức năng thì công ty này đã cho người lao động nghỉ việc sai quy định; đồng thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nhận lại 29 lao động bị cho nghỉ việc vào tháng 5.2016.

Sau kết luận của ngành chức năng, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn yêu cầu HĐQT, Ban điều hành Công ty Cấp nước sắp xếp lại lao động đối với 29 lao động theo thực tế tại công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cho 29 lao động nghỉ việc, phía Công ty Cấp nước thực hiện trái quy định pháp luật. Cụ thể, công ty này đã thực hiện ngay trong ngày HĐQT phê duyệt phương án, mặc dù chưa có quyết định cho từng cá nhân người lao động. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 44, Bộ luật Lao động, khi triển khai thực hiện phương án cho nhiều người lao động thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi, thống nhất với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Ngoài ra, theo báo cáo của ban điều hành công ty, hiện nay, công việc tại một số bộ phận bị quá tải, làm phát sinh thêm chi phí tiền lương ngoài kế hoạch, đồng thời đề nghị nhận lại 29 lao động.

Từ những cơ sở nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu HĐQT, Ban điều hành Công ty Cấp nước Cà Mau sắp xếp lại lao động đối với 29 lao động bị cho nghỉ việc hồi tháng 5.2016.

Sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban giám đốc Công ty Cấp nước đã có tờ trình gửi HĐQT công ty thừa nhận có sai sót và đề nghị nhận lại 29 lao động. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, ông Lý Hoàng Trung vẫn “phớt lờ” chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau và đề nghị của Ban giám đốc công ty...