Theo Luật sư Trần Thu Nam – Trưởng VPLS Tín Việt và cộng sự, sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh duyên hải Miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng) đã gây tổn thất nặng nề về kinh tế cho các ngư dân, nhiều tổ chức và cá nhân khác liên quan đến kinh doanh hải sản, du lịch... 

Ngoài ra, theo các chuyên gia nhận định, phải mất khoảng 70 năm mới khôi phục được môi trường tự nhiên của đáy biển, khôi phục được các rặng san hô. Về vấn đề sức khoẻ con người, việc ô nhiễm có thể gây tổn hại về sức khoẻ cho nhiều thế hệ. Ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến các thực phẩm khó có thể kiểm soát như muối ăn, nước mắm bởi những mặt hàng này do người dân sản xuất mà không qua khâu kiểm nghiệm.

Có thể khẳng định, sự kiện cá chết gây ra một sự tàn phá, thiệt hại vô cùng lớn cho nhà nước và nhân dân. Vì vậy, nếu nguyên nhân gây ô nhiêm do con người, cần thiết phải khởi tố vụ án để điều tra theo đúng quy định pháp luật. Tiếp đến, sẽ cụ thể hoá hình phạt, cá thể hoá người chịu trách nhiệm để khởi tố bị can. Trong trường hợp Bộ Luật hình sự 2015 hoãn thi hành vào ngày 1.7.2016 thì điều luật có thể áp dụng trong trường hợp này là Điều 182 BLHS 1999 được sửa đổi năm 2009. 

Còn Luật sư Hoàng Văn Hướng – Trưởng VPLS Hoàng Hưng bày tỏ quan điểm: Bộ Luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1.7.2016 đã đưa trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân trong các tội phạm về hủy hoại môi trường, chúng tôi rất mong muốn việc áp dụng pháp luật để điều tra, truy tố và xét xử được áp dụng ngay trong vụ việc này thì hiệu quả sẽ rất cao và mục tiêu cũng như chính sách hình sự của nhà nước ta là thiết thực và đúng đắn đối với tội phạm môi trường đang hết sức nóng bỏng trong thời gian hiện nay.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Cty luật TNHH Trường Lộc phân tích: Thiệt hại được xác định theo quy định của Điều 163 Luật Bảo vệ môi trường 2014 (có hiệu lực 1.1.2015), gồm: Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Khi xác định được thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục theo quy định của Điều 164, Luật Bảo vệ môi trường 2014: Người đứng đầu trực tiếp của tổ chức phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến hoạt động của tổ chức mình; Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra; Trường hợp cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường do thực hiện nhiệm vụ được tổ chức giao thì tổ chức phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Việc bồi thường được thực hiện theo nguyên tắc được quy định Điều 624 Bộ luật dân sự 2005 thì cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp người gây ô nhiễm môi trường không có lỗi.

Về chủ thể yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại về nguồn nước, biển là Nhà nước Việt Nam được xác định theo Điều 53, Điều 63 Hiến pháp 2013, quy định của Điều 200 Bộ luật dân sự 2005, nguồn nước, biển thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu và chức năng, tính hữu ích của môi trường là một lợi ích công cộng mà người đảm bảo cho lợi ích này cũng là Nhà nước. Đối với những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và lợi ích hợp pháp thì chủ thể có có quyền đòi bồi thường là tổ chức, cá nhân bị thiệt hại.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của Điều 605 Bộ luật Dân sự: Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Trường hợp tổ chức, các nhân không bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng thì Nhà nước, cá nhân, tổ chức bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường.