Theo Bộ Y tế, trong thời gian gần đây, qua công tác thanh-kiểm tra giám định BHYT, cơ quan bảo vệ pháp luật và bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát hiện nhiều biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Do đó, để kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận trục lợi BHYT và phát huy hiệu quả của chính sách BHYT, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành: Tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về BHYT.

Chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13.6.2014 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám-chữa bệnh chủ động kiểm tra và triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí đối với người bệnh BHYT, chống hành vi lạm dụng trục lợi quỹ BHYT. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về bộ trước ngày 15.6.2017.