Sáng 17.2, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ thông tin công tác của đơn vị. Tại đây, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành đã chính thức thông tin, trao đổi về vấn đề dư luận, báo chí phản ánh về việc “cả nhà làm quan”.

Ông Thành cho biết sau khi Thủ tướng giao Bộ Nội vụ kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình quản lý, Bộ Nội vụ đã khẩn tương tiến hành kiểm tra, rà soát, tổng hợp  tại 9 địa phương bị phản ánh (từ ngày 31.10 đến 3.11.2016).

Kết quả kiểm tra kết quả được Bộ Nội vụ xác định: Số người nhà của một số lãnh đạo tại 9 địa phương theo báo chí phản ánh là 60 người, thực tế 2 người không có quan hệ họ hàng.

Theo ông Thành, trong đó, số người nhà có quan hệ ruột thịt là 18 (có chức vụ 15), số người nhà có quan hệ họ hàng là 40 người (có chức vụ 22 người). Số người làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước là 24 người, cơ quan Đảng là 6 người, cơ quan đoàn thể là 10 người, đơn vị sự nghiệp là 14 người.

“Qua kiểm tra, việc bổ nhiệm đang còn thiếu tiêu chuẩn, chứng chỉ, trình tự thủ tục…”, ông Thành nhấn mạnh.

Sau khi kiểm tra, Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo Thủ tướng và đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý các tổ chức cả nhân để xảy ra thiếu sót trong công tác bổ nhiệm.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu của công chức, viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, xem xét miễn nhiệm các trường hợp không đáp ứng, thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng.