Đây là năm đầu tiên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Đến dự buổi lễ ra quân huấn luyện có Thiếu tướng Lê Văn Thạo - Phó tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai.

Năm 2017, lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị và mệnh lệnh của các cấp về công tác huấn luyện chiến đấu; Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy BĐBP. Huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến.

Huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có… tạo chuyển biến toàn diện trong công tác huấn luyện, chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và phát động phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Kỷ cương, chính quy chất lượng và sẵn sàng chiến đấu”. Thông qua phát động phong trào thi đua, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác huấn luyện; tích cực, chủ động tham gia đầy đủ, đạt kết quả cao trong thực hiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái, tích cực, chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.