Hiện tại, số doanh nghiệp hoạt động chỉ còn 42 so với con số 67 Cty năm 2015. Trong số 25 doanh nghiệp bị xóa sổ có 14 Cty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 11 doanh nghiệp tạm ngừng và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp đạt khoảng 4.000 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu của các doanh nghiệp nước ngoài là khoảng 1.800 tỉ đồng (chiếm 45% thị phần, doanh thu của các doanh nghiệp trong nước là khoảng 2.200 tỉ đồng (chiếm 55% thị phần). Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp chủ yếu là: Thực phẩm chức năng (51,27%), mỹ phẩm (31.65%), đồ gia dụng (12.33%).

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều biến tướng, ảnh hưởng đến người dân tham gia mạng lưới. Để tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, trong năm 2017, Bộ Công Thương sẽ triển khai sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp. Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục theo dõi, kiến nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, bổ sung quy định về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vào Bộ luật Hình sự 2015.

Bên cạnh công tác hoàn thiện các văn bản pháp luật, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của ngành bán hàng đa cấp.