Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Bà Men Sam An - Phó Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tham dự.

Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Đại sứ quán Lào, Đại sứ quán Campuchia… và hơn 600 đại biểu thanh niên, sinh viên 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Sự kiện giao lưu thanh niên, sinh viên ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước theo sáng kiến của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ: “Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của mỗi nước, là những người viết tiếp trang sử mới cho truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp của nhân dân 3 nước. Chúng tôi luôn tin tưởng và mong rằng, thanh niên 3 nước nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của mình để hun đúc cho các em có hoài bão lớn, có tình cảm hữu nghị chân thành, lòng tin sâu sắc, cùng phấn đấu cho hòa bình, ổn định và phát triển của 3 nước”.

Cũng trong buổi Giao lưu, ngoài việc lắng nghe chia sẻ của các đại biểu, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, 30 thanh niên, sinh viên tiêu biểu của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã được Chủ tịch Mặt trận 3 nước và Ban bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng quà.