Trước đó, theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 15h20, ngày 27.12, khi đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng kiểm tra thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP.Hạ Long thì phát hiện ông Vũ Phi Hùng - Phó phòng Tư pháp - đang ngủ, chân gác lên bàn, có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa.

Bị đoàn kiểm tra nhắc nhở thì ông Hùng có hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm, vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương cán bộ công chức, gây mất uy tín, ảnh hưởng đến niềm tin của công dân, doanh nghiệp trong việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính thành phố, tỉnh.

Trước vi phạm trên, Tỉnh ủy Quảng Ninh hôm nay đã ban hành công điện số 04-CĐ/TU "về việc xem xét, xử lý cán bộ tại Trung tâm hành chính công TP.Hạ Long". Theo đó, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - đã yêu cầu TP.Hạ Long chỉ đạo: Đình chỉ công tác với ông Vũ Phi Hùng, kỷ luật nghiêm vi phạm quy định công chức, viên chức và xử lý kỷ luật Đảng viên; đồng thời, đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trung tâm hành chính công TP.Hạ Long và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra các vi phạm của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý. TP.Hạ Long phải báo cáo kết quả xử lý với Bí thư tỉnh ủy trước ngày 12.1.2017.

Qua đây, ông Nguyễn Văn Đọc cũng yêu cầu, các cơ quan, sở, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về quy định đối với cán bộ, công chức, Đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Được biết, Quảng Ninh chọn chủ đề năm công tác 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”.

Video clip "Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long":