Đã có 485 đại biểu có mặt và tham gia bỏ phiếu chiều nay. Việc kiểm phiếu diễn ra nhanh chóng, chỉ trong khoảng 20 phút. Kết quả bầu cử không ngoài dự kiến đề cử sáng nay. 

Theo kết quả do Trưởng ban kiểm phiếu, ông Huỳnh Văn Tí (đoàn Bình Thuận) công bố, ông Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc : với 474 phiếu tán thành, chiếm  95% số phiếu. 

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh với 458 phiếu tán thành, chiếm  92,71%. 

Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách với 447 phiếu tán thành. 

Bà Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp, với 414 phiếu tán thành, chiếm 83,81%, 71 phiếu không tán thành, chiếm 14,37%. 

Bà Nguyễn Thúy Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội với 334 phiếu tán thành, chiếm 67,61%, 151 phiếu không tán thành chiếm 30,57%.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với 296 phiếu tán thành, chiếm 59,92%, 188 phiếu không tán thành chiếm 36%.

Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Tổng Kiểm toán

Kết quả kiểm phiếu cũng cho thấy, ông Hồ Đức Phớc (Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An) đã trúng cử chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 417 phiếu tán thành, chiếm  84% số phiếu.

Ông Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, sinh năm 1963, quê Nghệ An, Tiến sĩ Kinh tế.

Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Bí thư Thị uỷ Cửa Lò, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 5 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội.