Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận sự tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị Thành phố trong việc triển khai Chương trình 01. Nhiều vấn đề phức tạp phát sinh đã được các cấp, các ngành phối hợp, giải quyết hiệu quả.

Ông Hoàng Trung Hải cũng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục rà soát những mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình 01 để tập trung thực hiện, trước mắt từ nay đến cuối năm 2017, phải hoàn thành toàn bộ các đề án, chuyên đề, kế hoạch... cụ thể hóa Chương trình 01 để tập trung thực hiện.

Việc xây dựng các đề án, cần rà soát để đưa ra khỏi kế hoạch đối với những đề án, đề tài không có khả năng hoàn thành. Đồng thời, các cấp ủy Đảng trực thuộc hết sức quan tâm công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ động nắm chắc tình hình, nhanh nhạy trong cung cấp thông tin để phản bác lại những quan điểm, luận điệu sai trái, nhất là trên mạng xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp. Ảnh P.H

Ông Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Những nơi có những vấn đề dân sinh, bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung khiếu kiện đông người. Các cấp, các ngành cần làm tốt việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo quy định của Thành ủy.

Về “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, tiếp tục hoàn thiện, đồng thời gửi xin ý kiến các đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc bằng văn bản để đảm bảo các nội dung, tiêu chí sau khi ban hành được khả thi.

Theo báo cáo đánh giá do ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trình bày, sau 1 năm ban hành, Chương trình 01, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố đã có chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, nhất là trong việc tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố.

Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ. HĐND TP đã tăng cường công tác giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực còn bức xúc như quản lý đất đai, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hoạt động trông giữ xe trên địa bàn... chất lượng các kỳ họp của HĐND cũng được nâng lên theo hướng phát huy dân chủ và đi vào thực chất.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được thể hiện rõ nét.