Ông Thành cho biết ngay sau khi Báo Lao động lên bài "Công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông: Thiếu an toàn, nhiều sai phạm", Ban quản lý dự án đã có công văn yêu cầu Tổng thầu, tư vấn giám sát và công ty cổ phần nhà X4 có báo cáo giải trình các vấn đề tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, sử dụng lao động theo nội dung phản ánh của bài báo.

Ban quản lý cũng yêu cầu tổng thầu, tư vấn giám sát khẩn trương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh ngay các tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn và sử dụng lao động của các nhà thầu phụ thi công trên toàn công trường dự án; đưa ra khỏi công trường các trường hợp vi phạm quy định gây mất an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; đồng thời có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt công tác quản lý chất lượng công trình.

Các báo cáo về những vấn đề này phải gửi về Ban quản lý dự án trước ngày 15.3.2016 để báo cáo Bộ Giao thông vận tải và trả lời các cơ quan thông tin báo chí và người dân được biết.

Khi được hỏi về các sự cố của dự án, ông Thành khẳng định rút kinh nghiệm từ những việc trước đây, ban quản lý thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của Tổng thầu, TVGS và các nhà thầu phụ và cam kết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) để đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trên công trường theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.