Trước mắt, UBND tỉnh An Giang xuất ngân sách 600 triệu đồng để chia sẻ. Theo đó, hỗ trợ cho 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nề là Quảng Bình và Hà Tĩnh với định mức 200 triệu đồng/tỉnh. Riêng Quảng Trị và Nghệ An,  mỗi tỉnh là 100 triệu đồng. 

Sắp tới, An Giang sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiện nguyện huy động tất cả tấm lòng nhân ái trong toàn tỉnh với mong muốn tất cả người dân và hệ thống chính trị trên quê hương Bác Tôn cùng hướng đến và chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung ruột thịt đang bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề.