Theo đó, đối tượng trong đợt đăng ký này là những trẻ đủ hai điều kiện: có ngày sinh trong khoảng từ ngày 4.8.2014 đến ngày 4.6.2016 (dương lịch); tính đến ngày 4.8.2016 trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và công bằng khi đăng ký tiêm chủng, Trung tâm yêu cầu người đưa trẻ đi tiêm phải mang bản chính chứng minh thư đã dùng đăng ký và phải có giấy tờ chứng minh là người thân trong gia đình trẻ nếu không phải là bố hay mẹ đẻ thông qua chứng minh thư nhân dân của người đưa trẻ đi, sổ hộ khẩu, giấy kết hôn, giấy khai sinh bản gốc hoặc công chứng.

Những trường hợp đã đăng ký được nhưng trẻ không đúng đối tượng hoặc bố mẹ không đưa trẻ đến tiêm đúng ngày giờ hẹn sẽ bị hủy kết quả.