Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, do tác động của biến đổi khí hậu, năm 2016 tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường. Trên toàn quốc xảy ra 2.694 vụ, thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt), so với cùng kỳ năm trước tăng 183 vụ = 6,8% (2.694/2.511). Làm chết 736 người, tăng so với năm trước 71 người; mất tích 194 người, giảm 24 người; bị thương 755 người, tăng 155 người; chìm 281 phương tiện; cháy, hỏng 319 phương tiện; cháy 1.064 nhà xưởng, sập đổ: 1.272 nhà dân; tốc mái hư hỏng, ngập 349.966 nhà; cháy khoảng 3.374ha rừng và thảm thực vật, hư hại 329.441ha hoa màu. Thiệt hại về tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Năm 2016, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp chặt chẽ với BCĐ TW về PCTT ban hành 44 công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN (có phụ lục kèm theo).

Kết quả: Đã tham mưu, đề xuất điều động 197.149 lượt người; 11.445 lượt phương tiện các loại; cứu được 4.868 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 20,37% (4.868/4.044), 289 phương tiện, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,8% (289/263) (trong đó 41 vụ/189 người/15 phương tiện nước ngoài); thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 571.841 lượt phương tiện/1.903.620 lượt người đang hoạt động trên biển biết tình hình thời tiết nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn; các địa phương di dời 29.335 hộ dân từ nơi nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn; giúp nhân dân ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long: Vận chuyển 153.975m3 nước sạch; đào đắp lạo vét 56,7km kênh mương, 973 giếng nước ăn và kịp thời vận chuyển hơn 30 tấn lương kho hỗ trợ cho nhân dân một số tỉnh miền Trung (có phụ lục kèm theo).

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhấn mạnh: Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do tác động của biến đổi khí hậu năm 2017 tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, cực đoan và khó lường; khó dự báo.

Để chủ động ứng phó có hiệu quả các sự cố, thiên tai, tai nạn xảy ra trên bộ và trên biển, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí tập trung phát huy thế mạnh của các loại hình thông tin tuyên truyền và các hình thức tuyên truyền khác; tuyên truyền có định hướng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của xã hội và người dân đối với công tác phòng, tránh và chủ động ứng phó khi có sự cố, thiên tai xảy ra; đồng thời tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối và các văn bản pháp lý của Nhà nước về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Trên cơ sở đó để lãnh đạo các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó và định hướng nhận thức cho người dân có những hiểu biết cơ bản về các loại hình sự cố, thiên tai, thảm hoạ và trang bị các kiến thức cơ bản phòng tránh, ứng phó khi xảy ra tình huống.