Các sản phẩm bị tiêu hủy chủ yếu là thuốc lá, thiết bị ôtô đã qua sử dụng, thực phẩm không rõ xuất xứ, kim châm cứu, bình phòng cháy chữa cháy, dụng cụ kích dục và một số hàng hóa khác như quân trang, hàng vô chủ khác….

Trong số các mặt hàng bị tiêu hủy trong đợt này nhiều nhất là hộp kim châm cứu với hơn 30.000 sản phẩm và hơn 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Tổng số hàng hóa tiêu hủy đợt 1 năm 2016 ước tính khoảng hơn 12 tấn hàng hóa.

Theo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy đợt này hầu hết hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ.