Với các loại cây trồng xen như tiêu, sầu riêng, bơ…., người nông dân có thể tăng hiệu quả sử dụng đất một cách tối ưu, tăng thêm thu nhập, cải thiện tính đa dạng về môi trường sinh thái. Để phát triển mô hình này, trước tiên các chuyên gia nông nghiệp Nestlé sẽ hướng dẫn người nông dân về mật độ hợp lý giữa các loại cây trồng xen để tối ưu việc sử dụng đất và thu hoạch. 

Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay đã có 16.000 nông dân áp dụng mô hình xen canh do Nestlé giới thiệu, đạt tỷ lệ 70% áp dụng sau tập huấn. Nông dân trồng cà phê có thể tăng thêm 100% thu nhập từ cây trồng xen (với mức 25% tiêu xen/1 ha).

T.T