Phân xưởng này sản xuất các sản phẩm Nestlé MILO dạng nước (RTD) và tạo tiền đề cho công ty phát triển các sản phẩm thức uống dinh dưỡng mới cho thị trường trong nước.

Việc khánh thành phân xưởng mới này là một phần trong chiến lược của công ty để khẳng định tầm nhìn chiến lược vào lĩnh vực thức uống dinh dưỡng và củng cố vị trí dẫn đầu của công ty về dinh dưỡng, sức khỏe. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng những  tiêu chuẩn  cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm, phân xưởng mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với sản phẩm MILO nước. 

Ở Việt Nam, Nestlé vận hành 5 nhà máy,  tuyển dụng 2.000 nhân viên. Tổng vốn đầu tư của Nestlé vào Việt Nam hơn 450 triệu đô la Mỹ.  

T.M.T