Theo đó, giá trị doanh nghiệp (DN) tại thời điểm ngày 31.12.2015 là 72.879 tỉ đồng, khoảng 3,2 tỉ USD. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại DN là hơn 44.934 tỉ đồng. Việc xác định giá trị DN là căn cứ để Cty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa. Đây là DN có vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay tiến hành cổ phần hóa.

Trước đó, ngày 6.11.2015, HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ra Quyết định số 2665/QĐ-DKVN về việc cổ phần hóa Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Việc triển khai cổ phần hóa BSR là thực hiện chủ trương của Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định 189/2013/NĐ-CP. Cty BSR, đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhiều năm qua là DN sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Sản phẩm chính gồm: Propylene, polypropylene, khí hóa lỏng, xăng RON 92 và 95, xăng E5/E10, nhiên liệu phản lực JET A1, dầu hỏa, dầu diesel, dầu nhiên liệu và lưu huỳnh.

Sản lượng sản xuất luỹ kế của BSR từ khi nhà máy đi vào hoạt động đến 5 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 47 triệu tấn với tổng doanh thu gần 40 tỉ USD. Trong đó, luỹ kế số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỉ USD, gấp đôi tổng mức đầu tư (3 tỉ USD). Trong 3 tháng đầu năm 2017, tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE) đạt 8,67%; Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROA) đạt 4,81%. Hệ số bảo toàn vốn là 1,091 (>1 thể hiện việc bảo toàn và phát triển vốn).

Cho dù giá dầu biến động nhưng BSR vẫn giữ vững hoạt động có hiệu quả với tỉ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu rất cao qua các năm như năm 2015 là 21% (lợi nhuận sau thuế 6.000 tỉ đồng) và năm 2016 là 14% (lợi nhuận sau thuế 5.000 tỉ đồng) - đây là những tín hiệu cực kỳ lạc quan để BSR cổ phần hóa thành công.

Dự kiến BSR sẽ IPO trong quý IV năm nay và sẽ chào bán khoảng 5-6% CP, còn lại chào bán cho các nhà đầu tư định danh và nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục đầu tư phát triển phân khúc hóa dầu và chế biến sâu nhằm mang lại hiệu quả cao trong tương lai.