Phát biểu tại Hội nghị giao ban, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Quốc Khánh nhận định, Vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên là vùng có điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế biển, khai thác và chế biến khoáng sản, phát triển năng lượng tái tạo; là vùng có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, đánh bắt hải sản, du lịch,...

Báo cáo của Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN cho biết, tính đến nay, các Sở KH&CN các tỉnh đã triển khai thực hiện trên 448 nhiệm vụ KH&CN trên các lĩnh vực. Trong đó, khoa học tự nhiên 52 nhiệm vụ, khoa học kỹ thuật và công nghệ 94 nhiệm vụ, khoa học y dược 56 nhiệm vụ, khoa học nông nghiệp 117 nhiệm vụ, khoa học xã hội nhân văn 108 nhiệm vụ. Đã thực hiện nghiệm thu và bàn giao kết quả nghiên cứu trên 180 nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức ứng dụng.

Theo đó, tại khu vực Nam Trung bộ, việc đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản như đánh bắt và chế biến cá ngừ đại dương, nuôi tô sú, tôm hùm, cua biển, rong biển,…thành các sản phẩm đủ tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu. Việc áp dụng các kết quả nghiên cứu ứng dụng đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của Vùng, tạo nhiều công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo và từng bước làm giàu cho người dân.

Tại khu vực Tây Nguyên, đẩy nhanh các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác và nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện của Vùng, nhất là đối với các loại cây trồng là sản phẩm chủ lực như cao su, hồ tiêu, cà phê, chè, bơ,… việc áp dụng KH&CN đã đưa năng suất và chất lượng nâng lên rõ rệt so với trước đây. Bên cạnh cây trồng, trong vùng cũng đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong nuôi cá nước lạnh nhập ngoại có giá trị kinh tế cao như cá tầm, cá hồi; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cũng phát triển rất nhanh ở nhiều địa phương...

Để giải quyết những khó khăn, tồn tại, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chỉ đạo cần chú ý một số vấn đề chính như: Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về vai trò của KHCN, tăng cường công tác tuyên truyền về KHCN. Củng cố, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức KHCN công lập theo hướng mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những đơn vị trọng điểm đủ sức giải quyết những nhiệm vụ KHCN của ngành, lĩnh vực; bảo đảm chức năng nhiệm vụ không chồng chéo, mang tính mạng lưới và hệ thống để phát huy sức mạnh. Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp KHCN và thành lập quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp để huy động nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư phát triển KHCN...