Học bổng ICAEW CFAB được trao cho 15 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương, Đại học RMIT Việt Nam. Chương trình đào tạo của ICAEW CFAB sẽ đem đến cho học viên các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết trong thế giới kinh doanh. 

Các học viên sau khi hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ ICAEW CFAB có cơ hội được tiếp tục đào tạo và cấp Bằng Kế toán công chứng ACA (Associate Chartered Accountant) của ICAEW. Hiện chứng chỉ Kế toán công chứng ACA của ICAEW đã được cấp cho hơn 142.000 người tại 160 quốc gia trên thế giới. Tại buổi lễ, ICAEW cũng trao bằng chứng nhận cho hai đối tác đào tạo mới. 

M.T