Cụ thể, Đài THVN được cấp phép sản xuất, khai thác, sử dụng trên các nền tảng miễn phí hoặc trả tiền tất cả các chương trình liên quan tới EURO 2016 trên truyền hình, website www.vtvgo.vn và hệ thống các ứng dụng di động VTVGo (trên tất cả các nền tảng Android, iOS, Windows). Trong đó, Đài THVN được quyền truyền thông các trận đấu, các chương trình tổng hợp, đồng hành, hỗ trợ, bên lề, bình luận, tin tức liên quan tới EURO 2016.

Ngoài việc phát sóng trên các kênh truyền hình truyền thống, Đài THVN còn chính thức cung cấp nội dung EURO trên hạ tầng Internet và di động qua ứng dụng VTVGo EURO 2016 và trên website www.vtvgo.vn. Các đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình cả nước, các đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền đang tiếp phát kênh VTV3, VTV3 HD, VTV6 và VTV6 HD của Đài THVN có nhu cầu tiếp phát sóng các trận đấu EURO 2016 sẽ phải gửi đề nghị đăng ký tiếp phát sóng đến đại diện của Đài THVN và chỉ có những đơn vị được chấp thuận mới được phép tiếp sóng chương trình.