Ở chung kết chạy 100m nam, VĐV Nguyễn Văn Huynh của Việt Nam chỉ về đích ở vị trí thứ sáu/8 với thời gian 10'75. HCV thuộc về một VĐV Thái Lan với thành tích 10'48.

Cũng ở nội dung này, VĐV Nguyễn Thị Ngọc Thắm về thứ tám với thời gian 12 giây 31.

Đáng chú ý ở cuộc thi này là trọng tài đã phải 2 lần cho xuất phát lại vì các VĐV mắc lỗi xuất phát.

Cuarơ Nguyễn Thị Thật về thứ ba và đoạt HCĐ nội dung xe đạp xuất phát đồng hàng nữ.

Ở nội dung cờ nhanh (cờ vua), kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Phương Thảo đang dẫn đầu sau 4 ván. Cả 2 đều hơn đối thủ xếp sau 0,5 điểm.