Lao Động đã khẳng định nghị quyết của HĐQT VPF liên quan đến việc thành lập bộ phận giám sát việc phân công trọng tài của Ban trọng tài VFF là làm sai Quy chế bóng đá chuyên nghiệp lẫn Quy chế tổ chức và hoạt động trọng tài. Ông có thể giải thích rõ về điều này?

- Từ trước đến nay việc bổ nhiệm các trọng tài làm nhiệm vụ đều tuân theo quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trọng tài bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau một số sự cố liên quan đến công tác trọng tài kể từ đầu mùa giải, trên cương vị là đơn vị được trao quyền điều hành và tổ chức giải, HĐQT Công ty VPF thống nhất đề xuất với VFF sẽ cùng phối hợp với Ban trọng tài trong công tác phân công trọng tài làm nhiệm vụ. Cụ thể, trên cơ sở danh sách phân công trọng tài làm nhiệm vụ do Ban trọng tài chỉ định và đề xuất, VPF và BTC giải sẽ tham gia đóng góp ý kiến phản biện nhằm phối hợp, có sự điều chỉnh tốt nhất nếu có trước khi Tổng thư ký VFF ký quyết định bổ nhiệm. Đây là đề xuất từ phía VPF với mục đích hỗ trợ cho Ban trọng tài, góp phần tăng tính hợp lý, khách quan, minh bạch chứ không hàm nghĩa trực tiếp can thiệp vào công tác phân công trọng tài.

Tức là việc giám sát và những người tham gia chỉ hoạt động nội bộ chứ không chính danh với một phòng ban chuyên môn, có thể gọi là “Ban giám sát” hay “Ban điều chỉnh” trọng tài?

- Đúng vậy. Về nguyên tắc thì Ban trọng tài VFF vẫn là đơn vị lên danh sách phân công, bổ nhiệm trọng tài cho từng vòng đấu. Sau đó, danh sách này được trình lên Tổng thư ký. Còn việc xuất hiện bộ phận giám sát chỉ là để trao đổi, đóng góp với Tổng thư ký, nếu có những ý kiến phản biện khác thì tôi sẽ trao đổi lại với Ban trọng tài để thống nhất và làm theo đúng nguyên tắc là tôi sẽ ký quyết định cuối cùng.

Ở đây nên hiểu rằng bộ phận giám sát không can thiệp vào việc phân công trọng tài. Ban trọng tài vẫn hoạt động độc lập và trực thuộc VFF, bộ phận giám sát của VPF chỉ có ý kiến phản biện đến Tổng thư ký.

VPF là đơn vị quản lý, tổ chức giải đấu, trước thực tế vấn đề trọng tài đang nóng thì đây được xem như một khâu đóng góp để hướng đến cái chung, những việc mang lại hiệu quả nhất cho công tác tổ chức nói chung và công tác trọng tài nói riêng. Phải hiểu rằng đây là quy trình nội bộ chứ không phải là một quyết định mang tính chính thống như đại bộ phận vẫn hiểu. Thế nên điều này đối chiếu với Quy chế thì không sai. Cần phải hiểu vấn đề cốt lõi ở đây là VPF cùng với VFF đang muốn nâng cao hơn chất lượng giải đấu bằng việc cùng nhau giám sát và phản biện.

Bản chất vấn đề ở đây là Ban trọng tài độc lập về quyền quyết định. Còn về quy trình nội bộ, chúng tôi vẫn có những tư vấn, góp ý và phản biện để mang lại hiệu quả tối đa cho việc phân công giám sát của Ban trọng tài.

 Vậy VFF và VPF cũng như Ban trọng tài sẽ phối hợp hoạt động cụ thể ra sao để dư luận hiểu rằng Ban trọng tài không bị chi phối?

- Trước tiên, đừng hiểu sai về hoạt động giám sát trọng tài. Đó là cách thống nhất hoạt động giữa VFF và VPF. Không quan trọng số lượng người nằm trong bộ phận giám sát là bao nhiêu, miễn là những người có trách nhiệm của VPF đã xem và có những đóng góp phản biện để Tổng thư ký quyết định. Quy trình này là sự trao đổi của Tổng thư ký VFF với VPF - một đơn vị tổ chức giải, bám sát nhất công tác trọng tài của giải đấu để làm sao mang lại hiệu quả.

Như vậy có thể hiểu rằng, bộ phận giám sát được VPF hình thành không phải chính danh giống như một ban có thể can thiệp được vào công tác phân công trọng tài như đại bộ phận đang hiểu. Về bản chất, Ban trọng tài vẫn hoạt động độc lập. Điều này, như đã nói, sẽ làm tăng tính phản biện để làm sao mang lại hiệu quả nhất.

                                                                                                               - Xin cảm ơn ông!

                                                                                                            ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)