Trong công văn số 1102/CV-LĐBĐVN chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký ngày 30.12.2011, VFF nhắc nhở Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về bản quyền truyền hình các Giải bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, VFF yêu cầu VPF tiếp quản và tuân thủ đầy đủ bản hợp đồng có thời hạn 20 năm VFF ký với AVG.

Công văn 1102/CV-LĐBĐVN khẳng định: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được văn bản số 20CV/VPF/2011 ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc VPF cho phép Đài truyền hình Việt Nam được phép tuyên truyền và truyền hình trực tiếp và phát lại các trận đấu bóng đá của các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm: Giải bóng đá Ngoại hạng quốc gia; Giải bóng đá hạng nhất quốc gia; Giải bóng đá Cup quốc gia; Trận Siêu cúp quốc gia từ năm 2012.

Căn cứ khoản 7 Điều 71 Luật Thể thục Thể thao; Căn cứ Điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 224/QĐ-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2010; Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định là tổ chức duy nhất sở hữu các quyền liên quan đến các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và đã ký kết hợp đồng độc quyền khai thác bản quyền truyền hình các Giải bóng đá chuyên nghiệp với Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên (AVG) từ năm 2010-2030.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 7 Khóa VI (2009-2013) ngày 22 tháng 12 năm 2011, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 426/QN-LĐBĐVN ngày 28 tháng 12 năm 2011 với nội dung giao quyền quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho Công ty VPF; Điều 2 của Quyết nghị 426/QN-LĐBĐVN nêu rõ “Công ty VPF chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền của các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, của FIFA, của AFC và LĐBĐVN; Công ty có nhiệm vụ kế thừa và tiếp tục thực hiện những Hợp đồng LĐBĐVN đã ký kết với các đối tác liên quan đến giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ mùa giải 2011 trở về trước”.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và các Ban tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp tiếp tục thực hiện bản quyền truyền hình mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký kết với Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên (AVG) trong quá trình tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2012 và những năm tiếp theo ; Tất cả các Đài truyền hình chỉ được phép truyền hình trực tiếp các trận đấu khi có xác nhận cho phép của AVG như mùa giải năm 2011".

Công văn VFF gửi VPF

Bên cạnh đó, VFF còn đưa ra “Giấy chứng nhận sở hữu thương quyền tryền hình bóng đá năm 2012 và đơn vị được cấp phép là AVG. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bằng văn bản này xác nhận Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên (An Viên Tele –Media S.J.C) là đơn vị sở hữu thương quyền và khai thác Bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp, các giải bóng đá quốc gia khác, các giải bóng đá quốc tế và trận đấu riêng lẻ tại Việt Nam và các sự kiện thông tin bên lề liên quan tới giải bóng đá và trận bóng đá trong năm 2012.

Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên là đơn vị chính thức và duy nhất được ký kết các thỏa thuận về bản quyền truyền hình các giải bóng đá, trận bóng đá và các sự kiện thông tin bê lề liên quan tới các giải bóng đá và trận bóng đá với các cơ quan truyền thông, đối tác, có mong muốn truyền hình trực tiếp các trận, giải bóng đá và các sự kiện thông tin bên lề”. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã ký.

Ảnh chụp từ Web site VFF

Như vậy, với công văn gửi VPF ngày 30.12, có thể thấy VFF đứng ra bảo vệ AVG và bản hợp đồng 20 năm đã ký. Đồng thời yêu cầu, VPF phải thực hiện. Kèm theo đó, VFF cũng yêu cầu:  Tất cả các Đài truyền hình chỉ được phép truyền hình trực tiếp các trận đấu khi có xác nhận cho phép của AVG như mùa giải năm 2011.

Hoa Vình