Phát biểu trước các đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-La 2015 ở Singapore, ông Hussein nói rằng, những thách thức toàn cầu mới đang nổi lên từ các cuộc xung đột lâu đời, đồng thời kêu gọi các quy định luật pháp cần được tôn trọng ở khu vực tranh chấp.

"Nếu chúng ta không cẩn thận nó sẽ leo thang thành một cuộc xung đột đẫm máu nhất trong thời đại chúng ta, nếu không nói là lịch sử của chúng ta," ông Hussein nói. 

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, một khu vực có vẻ như là hòa bình và thịnh vượng không có nghĩa không có triển vọng phát sinh xung đột.

Ông Hussein cho biết, tất cả các bên phải chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định. "Những hùng biện châm ngòi và trả đũa lẫn nhau sẽ không mang lại điều tốt đẹp cho bất cứ nước nào. Có lẽ sẽ quá lạc quan để tin rằng chúng ta có thể ngăn ngừa xung đột và sự leo thang của nó ở mọi lúc".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, các nước có thể hành động phù hợp trong khu vực chủ quyền của họ, nhưng cần phải nhận thức được hậu quả quyết định của mình.

"Thế giới này không thể đủ sức hứng chịu một cuộc xung đột toàn cầu. Nó cũng không thể đủ khả năng chịu đựng những sự không chắc chắn, bất ổn, chết chóc và sự hủy diệt thêm nữa", ông Hussein nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng nhập cư đang ảnh hưởng đến khu vực và cho biết, Malaysia sẽ đi đầu trong vấn đề này.