Bà Clinton được coi là người chiến thắng trong các cuộc tranh luận với tỉ lệ 57%, còn Trump là 34%.

Với câu hỏi Trump phát biểu thế nào, 63% trả lời rằng ứng viên này đã nói năng hay hơn là họ chờ đợi, trong khi 21% nhận định là kém hơn, còn 15% cho rằng Trump vẫn phát ngôn như thế. 

Cuộc điều tra khảo sát được tiến hành với 537 cử tri đăng ký tham dự. Trong số những người trả lời đảng viên Dân chủ đông hơn một chút so với đảng viên Cộng hòa.

CNN được xem là kênh thiên về lôi kéo theo quan điểm của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, phần lớn đảng viên Dân chủ trong cuộc khảo sát phản ánh tình hình chung của đất nước — đảng Dân chủ có số thành viên đăng ký nhiều hơn so với đảng Cộng hòa.

Biên độ sai số thống kê là trong khoảng cộng trừ 4% điểm.