Theo TTXVN, chiều 20.7, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đất nước Campuchia, cảm ơn những tình cảm thân thiết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý giá, chí nghĩa, chí tình mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, khôi phục và phát triển đất nước để có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2017, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao; bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công các cuộc bầu cử tiếp theo, nhất là cuộc bầu cử Thượng viện và bầu cử Quốc hội khóa VI vào năm 2018, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Campuchia xây dựng thành công đất nước Campuchia hòa bình, thịnh vượng, có vị trí xứng đáng trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Heng Samrin khẳng định mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Campuchia-Việt Nam được xây dựng, vun đắp trong 50 năm qua đã đạt được những thành quả to lớn, toàn diện, mang lại lợi ích chung cho hai dân tộc; những thành quả đó là nền tảng, là động lực đưa quan hệ hai nước vào giai đoạn mới, lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự ủng hộ chân thành và sự giúp đỡ đầy nghĩa tình mà Quốc hội và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước tới nay; khẳng định đường lối, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, giữ gìn và không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện với Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Quốc hội Campuchia Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về công trình quà tặng này.