Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh và ông Alessandro Goglio, Trưởng ban Đông Nam Á của OECD đồng chủ trì Tọa đàm. 

Tham dự Tọa đàm có khoảng 100 đại biểu gồm đại diện các Bộ, ngành, các viện nghiên cứu, chuyên gia, học giả, doanh nghiệp Việt Nam; chuyên gia OECD trong lĩnh vực tăng trưởng bao trùm và đại diện một số Đại sứ quán các nước thành viên OECD ở Hà Nội.

Tọa đàm đã tập trung thảo luận: (i) Đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam – OECD trong giai đoạn 2012 – 2015; (ii) Triển vọng, phương hướng hợp tác Việt Nam – OECD giai đoạn 2016 – 2020, trong đó thảo luận khả năng lồng ghép, tranh thủ nguồn lực từ Chương trình Đông Nam Á (SEAP) của OECD cho hợp tác Việt Nam – OECD; các lĩnh vực, hoạt động cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác nhằm góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm trong giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao đánh giá hợp tác Việt Nam – OECD thời gian qua đã đạt nhiều kết quả trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam đã gia nhập Trung tâm phát triển của OECD năm 2008; hiện là thành viên tích cực trong Ủy ban hỗ trợ phát triển của OECD. 

Việt Nam đã phối hợp với OECD hoàn thành báo cáo đánh giá chính sách nông nghiệp, chính sách khoa học công nghệ và đầu tư. Việt Nam cũng tích cực hưởng ứng Chương trình Đông Nam Á của OECD được bắt đầu triển khai từ năm 2014. 

Ông Vũ Quang Minh nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và OECD còn rất lớn, nhất là khi sự phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới. Việt Nam có nhu cầu thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách của OECD trong nhiều lĩnh vực nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Ông Vũ Quang Minh khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với OECD triển khai chương trình Đông Nam Á thiết thực, hiệu quả; trong đó lồng ghép các dự án hợp tác của Chương trình này với hợp tác Việt Nam – OECD; mong muốn OECD tăng cuờng hỗ trợ Việt Nam cải cách kinh tế và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế thông qua các khuôn khổ hợp tác song phuơng, ba bên và khu vực.

Phát biểu tại Toạ đàm, ông Alessandro Goglio, Trưởng ban Đông Nam Á OECD, đánh giá Đông Nam Á đang là một trong những khu vực phát triển năng động, có vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới.

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt thành tích xoá đói giảm nghèo ấn tượng.

Ông Goglio cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách doanh nghiệp nhà nuớc, cải thiện môi truờng đầu tư, hoàn thiện các chính sách lao động, xã hội nhằm nâng cao năng suất và huớng đến mục tiêu phát triển bao trùm.

Ông Goglio nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của OECD ở Đông Nam Á và khẳng định, OECD sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên trong giai đoạn phát triển và hội nhập sắp tới, đặc biệt trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng ngày, đoàn chuyên gia OECD đã có các buổi làm việc với các Bộ Tư pháp, Công Thương và Tài chính để trao đổi phương hướng hợp tác trong từng lĩnh vực cụ thể.

VIDEO XEM THÊM: Chuyên gia OECD đánh giá về sự phát triển của Đông Nam Á.

Tin bài nổi bật