Súng bổ sung, và trong một số trường hợp nhất định, thay thế súng máy đa năng MG 34 trong tất cả các binh chủng của Lực lượng vũ trang Đức. 

Mặc dù vậy, cả MG 34 và MG 42 được sản xuất và trang bị cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Súng có khối lượng 11.57 kg. MG 42 được thiết kế với chiều dài 1220 mm. Kíp chiến đấu gồm 3 người (chỉ huy, bắn chính và tiếp đạn).

Tổ tác xạ tối ưu cho một khẩu MG 42 gồm sáu người: Chỉ huy, Số 1 - xạ thủ chính mang súng, Số 2 - mang giá súng và tiếp đạn, và các số 3, 4, và 5 mang đạn, nòng thay thế, dụng cụ đào công sự, và các thành phần khác. Chỉ huy, số 1 và số 2 được trang bị súng ngắn để tự vệ, trong khi 3 người còn lại mang súng trường. 

Phiên chế này thường được giảm xuống còn 3 người: xạ thủ, tiếp đạn (cũng mang cả nòng thay thế), và chỉ thị mục tiêu. Xạ thủ MG 42 thường là hạ sĩ quan (Unteroffizier).

Tuy nhiên, tốc độ bắn cao của MG 42 đôi khi trở thành một gánh nặng, chủ yếu là ở chỗ trong khi súng có thể tạo ra tác dụng tàn phá, nó có thể nhanh chóng tiêu hao toàn bộ cơ số đạn. điều này làm các binh sĩ tác chiến chung quanh MG 42 phải mang thêm đạn cho súng, trở thành nguồn cung đạn dự phòng cho MG 42 khi nguồn cung đạn chủ yếu đã hết.