Trong phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện về Ngoại giao, dành riêng cho việc xem xét ứng cử viên Tillerson, một thượng nghị sĩ hỏi Tillerson rằng ông có nghĩ "Hoa Kỳ không bao giờ công nhận tính hợp pháp của sự sáp nhập Crưm, như với các nước cộng hòa vùng Baltic?".

"Cách duy nhất để điều này có thể được công nhận là có một thỏa thuận rộng rãi hơn, tôn trọng lợi ích của người dân Ukraina. Nếu không có thỏa thuận như vậy chúng ta không bao giờ thừa nhận (Crưm)", ông Tillerson đáp lại.

Cũng trong phiên điều trần, ứng viên Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không ủng hộ việc Crưm sáp nhập vào Nga khi được hỏi ông có công nhận chủ quyền của Nga với Crưm. Tillerson khẳng định: "Không, thưa ngài. Họ đã chiếm lãnh thổ không thuộc về họ".

Với câu hỏi liệu ông có thể hành động như thế nào năm 2014 khi Crưm sáp nhập với Nga. Tillerson cho biết ông chủ trương một phản ứng mạnh mẽ với Nga.

"Giới lãnh đạo Nga sẽ hiểu câu trả lời mạnh mẽ là các vị đã chiếm Crưm, nhưng đến đây thì cần dừng lại", ông Tillerson trả lời.

Ông nói thêm: "Mỹ cần sự đối thoại cởi mở và chân thành với Nga". Tuy nhiên, Tillerson lưu ý "nước Nga hôm nay là mối đe dọa", nhưng Mátxcơva "không phải là khó dự đoán trong những nỗ lực thúc đẩy lợi ích của họ".